Tag Archives: obyczaje rycerskie

  • Obyczaje średniowiecznej Polski

    Drugie po „Trylogii” dzieło Sienkiewicza, pisane „ku pokrzepieniu serc” Polaków (znajdujących się w momencie publikacji utworu pod zaborami), jakim są „Krzyżacy” przynosi szczególnie bogaty opis obyczajów epoki staropolskiej. Szczególnie bogato Henryk Sienkiewicz opisał obyczaje rycerskie.