Święty Stanisław – patron Polski

Święty Stanisław

Święty Stanisław

Stanisław to imię które w warstwie skojarzeniowej nie niesie ze sobą najlepszych cech. Daleko mu do świętości. Samo znaczenie tego imienia odbiega od wartości chrześcijańskich bowiem mówi o tym by stać się sławnym – nie zaś być skromnym, pokornym i pomocnym dla bliźnich. Mimo to w historii imię Stanisław odznaczyło się bardzo pozytywnie i powiązane jest nieodłącznie z religią. Patronuje mu bowiem kilku świętych, a w historii było nawet nazwą dla orderu państwowego.

Imieniny Stanisława przypadają aż cztery razy w roku. Nie jest to jednak sytuacja całkiem niedorzeczna. Każda bowiem z dat wiąże się z rocznicami urodzin lub śmierci patronów tegoż imienia. Wszyscy z nich są aktualnie uznani przez Kościół Katolicki za świętych.

  • Święty Stanisław ze Szczepanowa
    Jego żywot przypadał na wczesne średniowiecze. Imieninowe życzenia dla imienników Stanisława ze Szczepanowa należy składać 8 maja – jest to bowiem data, w której polski Kościół Katolicki świętuje wspomnienie tej postaci. W innych zakątkach świata święto to przypada na dzień 11 kwietnia. Kult tego świętego jest kojarzony z chwilą gdy przeniesiono jego szczątki. Istnieje nawet legenda mówiąca, że czyn ten został ukarany późniejszym rozbiciem kraju na dzielnice.
  • Święty Stanisław Kostka
    To bardzo znana postać pośród katolickich świętych. Stanisław Kostka żył w czasach renesansu. Jego żywot był krótki. Na kartach historii zapisał się już po swojej śmierci. Kiedy grób zmarłego na malarię Stanisława otworzono po dwóch latach, oczom ludu ukazało się ciało takie, jakim ułożono je tuż po śmierci. To dało wiernym powód, by wierzyć iż zachowane zostało przez boski cud.
  • Święty Stanisław Kazimierczyk
    To postać wyniesiona na ołtarze w Kościele Katolickim. Jego żywot przypada na późne Średniowiecze. Wedle przekazów całe swe życie poświęcił Bogu i bliźnim, którym w imię Boga służył. Za życia był wierny filozofii uznawanej za Augustynizm, czyli tej której twórcą i protoplastą był Święty Augustyn. Jego wspomnienie w Kościele przypada na dzień trzeciego maja, w Polsce jednak jest to piąty dzień maja, stąd też Ci których imię dano przez pamięć o tymże Świętym, swe imieniny obchodzą piątego maja. Kanonizacja Stanisława Kazimierczyka na świętego odbyła się dość późno, bo dopiero w 2010 roku, gdy papieżem był już Benedykt XVI.

Imię Stanisław niesie ze sobą pewne brzemię. Jego znaczenie nie jest do końca chlubne. Osobom tym przypisuje się wiele negatywnych cech. Ponoć są to osoby władcze i porywcze. Miotają nimi emocje. Najczęściej liczą się jedynie ze swoim zdaniem i je uważają za najbardziej godne poszanowania. Mimo to imienia tego używało i używa po dziś dzień wielu bardzo znamienitych i zasłużonych ludzi, którzy swoją postawą zadają kłam wszelkiego rodzaju przesądom i stereotypom towarzyszącym ich imieniu.

W dziejach narodu polskiego ale i historii całej Europy mimo to zachowała się pewna legenda, będąca przestrogą i jednocześnie powodująca realne zachowania ludzi władzy. W roku pańskim 1097 w tragiczny sposób zginął Święty Stanisław ze Szczepanowa. Pełnił on funkcję biskupią. Nie był on osobą, która ślepo ulegała władzy. Niedługo przed swoją śmiercią miał wdać się w konflikt z Królem Polski, Bolesławem Szczodrym. Biskup ośmielił się upomnieć władcę, wypomniał mu złe traktowanie swojego ludu. Mimo przydomku, Król dla biskupa nie okazał miłosierdzia. Nakazał zabić go poprzez odcięcie jego członków. Za powód egzekucji podano zdradę. Od tego czasu pokutuje legenda jakoby każdy imieniem Stanisław kto włoży na głowę koronę państwową lub tiarę biskupa, marnie skończy.

Dodaj komentarz