‘Święto świeckie’

postheadericon Barbórkowe obyczaje

górnicyPonieważ święta Barbara jest patronką górników, w dniu imienin Basi obchodzone jest także ich Święto. Jest to oczywiście Barbórka. Górnicy traktują je bardzo poważnie i co roku nadają mu określony porządek. Obchody Dnia Górnika rozpoczynają się uroczystą mszą świętą. Już na niej wszyscy ubrani są w galowe mundury górnicze. Msza odprawiana jest w intencji bezpiecznej pracy pod ziemią. Wspominana jest także patronka górników – święta Barbara. Przyjęła on chrzest wbrew woli swojego ojca i uciekając przed jego gniewem znalazła schronienie w podziemnej jaskini. Dlatego teraz opiekuje się wszystkimi, którzy właśnie pod ziemią pracują. Górnicy wierzą, że pomogła już niejednemu z nich w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Jaki jest harmonogram działań w Dniu Górnika? jak świętować »

postheadericon Skąd wzięła się tradycja obchodzenia urodzin?

obchodzenie urodzinSkąd wziął się zwyczaj składania sobie życzeń i świątecznego obchodzenia rocznicy naszego przyjścia na świat?

Urodziny są niczym innym, jak tradycją celebrowania (niekiedy bardzo hucznie i bogato) dnia, kiedy się urodziliśmy. Wiąże się to ze składaniem sobie życzeń i obdarowywaniem się różnorodnymi prezentami.

Obchodzenie dnia narodzin wywodzi się z kultury starożytnego Rzymu, pierwotnie święto ku czci Geniusza (półboska istota, która przynosi szczęście). Dlatego też Chrześcijanie nie obchodzili tego dnia. Zamiast urodzin świętowali oni imieniny (zwyczaj uroczystego obchodzenia dnia święto bądź błogosławionego z kalendarza chrześcijańskiego) oraz rocznicę śmierci. jak świętować »

postheadericon Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

no smokingWśród ustalonych w kalendarzu rocznych imprez, szczególną wagą zostają obdarzone te spośród dni, których celem pozostaje zwrócenie uwagi na poważne problemy, które dotykają społeczeństwo. Do najważniejszych wypada zaliczyć problemy zdrowotne, w których przypadku profilaktyka jest wyjątkowo istotna i taką też rolę ma odgrywać choćby Światowy Dzień Rzucania Palenia, który obchodzi się w trzeci czwartek listopada. Skala przedsięwzięcia jest szeroka. Kampanie promujące styl życia bez dymu tytoniowego obejmują bowiem cały świat. W aktywne obchody tego dnia zaangażowana jest nie tylko społeczność i środki masowego przekazu, ale także liczne i różnorodne organizacje, instytucje, firmy. Tego typu współpraca przyczynia się do większego rozgłosu dla organizowanych akcji, dzięki czemu zwiększa się szansa efektywnego oddziaływania i trafienia przekazu do świadomości najbardziej zainteresowanych.
Jak jednak przedstawia się geneza tego dnia? jak świętować »

postheadericon Obchody Dnia Nauczyciela

dzien nauczycielaSkąd wziął się zwyczaj obchodów tego dnia z pompą? Szukając śladów genezy Dnia Nauczyciela  należy sięgnąć aż do 14 października 1773 roku. Wtedy bowiem właśnie, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utworzona została Komisja Edukacji Narodowej. O doniosłości tego wydarzenia świadczy najlepiej fakt, że była ona pierwszą w całej ówczesnej Europie władzą oświatową, porównywalną do współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

Na pamiątkę wymienionego wydarzenia, w dniu 27 kwietnia 1972 roku, na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972r. Nr 16, poz. 114), ustanowiono Dzień Edukacji Narodowej jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dziesięć lat później, mocą innej ustawy: Karta Nauczyciela święto to przemianowano na Dzień Edukacji Narodowej. Jak wyglądają obchodzi święta nauczycieli? jak świętować »

postheadericon Świętowanie Dnia Matki

Dzień matki

Dzień matki

Dzień Matki jest tak specyficznym świętem, że jest obchodzone właściwie na całym świecie. Wywodzi się z czasów starożytnych i ma ścisły związek z kultem bogiń płodności i urodzaju rodem ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Jak widać, matki były czczone już w dawnych czasach, nic więc dziwnego w tym, że i dziś oddajemy im szacunek na całym świecie. Dni Matki, mimo że obchodzone na różne sposoby, łączy wspólne cel – pokazanie szacunku i wdzięczności wszystkim mamom na świecie. jak świętować »