Światowy Dzień Walki z Otyłością

Leczenie otyłościTradycja ustalania różnych dni może mieć odmienne powody. Niektóre daty ustala się na pamiątkę donośnych wydarzeń, inne dla uczczenia pamięci o sławnych osobach, jeszcze inne wynikają z kontynuacji tradycji. Zupełnie odmienną kategorię stanowią dni ustanawiane po to, aby zwrócić szczególną uwagę na określone zjawiska. Do takich dni, których ustanowienie uznać należy za charakter profilaktyczny, podnoszący świadomość społeczną w odniesieniu do wagi problemu, zaliczyć wypada Dzień Walki z Otyłością, który przypada na 24 października.
Rozmiary problemu, na który poprzez obchody wymienionego dnia, chce się zwrócić szczególną uwagę są zatrważające.

Coraz większa liczba osób o zbyt wysokim wskaźniku masy ciała BMI, wśród których często znajdują się dzieci zmusza do reakcji. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie o aspekt wyglądu. Zwiększona waga, choć powszechnie kojarzona z brakiem dbałości o swój wygląd, wynikać może także z różnego rodzaju chorób. Trzeba jednak przyznać, że otyłość należy do szeregu współczesnych chorób cywilizacyjnych. Traktowanie jedzenia jako powszechnego antydepresanta może w dobie przyspieszonego tempa życia i stresu, pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, których nie da się już spalić na siłowni.
Dlatego tak ważne jest utrwalenie w społecznej świadomości wagi problemu. Dzięki ustanowieniu Dnia Walki z Otyłością, w trakcie którego środki masowego przekazu w różnych komunikatach informują o chorobie, podają skuteczne sposoby walki, prezentują postawy pożądane w zakresie czy to zwyczajów żywieniowych, czy zwiększenia aktywności fizycznej, świadomość taka może wzrosnąć. W trakcie tego dnia w wielu placówkach można dokonać darmowych badań lub uzyskać porady specjalistów, dietetyków.
Problemu otyłości nie należy bagatelizować i próbować eliminować już od najmłodszych lat, ponieważ szczególnie poważnym zjawiskiem jest obecnie także otyłość dzieci. Największy ciężar odpowiedzialności spoczywa jednak tutaj na rodzicach, których zadaniem już od pierwszych lat życia malucha jest wyrabianie w nim poczucia zdrowego trybu życia i uświadamianie jak zły wpływ dla zdrowia niesie za sobą spożywanie popularnej i uzależniającej, wysoko przetworzonej żywności typu fast-food, czy spożywanie słodkich napojów gazowanych.
24 października ustanowiony został po to, aby uwrażliwić i zmienić sposób patrzenia na realne zagrożenie, jakie niesie za sobą nieprawidłowa dieta w połączeniu ze złym trybem życia.