Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

no smokingWśród ustalonych w kalendarzu rocznych imprez, szczególną wagą zostają obdarzone te spośród dni, których celem pozostaje zwrócenie uwagi na poważne problemy, które dotykają społeczeństwo. Do najważniejszych wypada zaliczyć problemy zdrowotne, w których przypadku profilaktyka jest wyjątkowo istotna i taką też rolę ma odgrywać choćby Światowy Dzień Rzucania Palenia, który obchodzi się w trzeci czwartek listopada. Skala przedsięwzięcia jest szeroka. Kampanie promujące styl życia bez dymu tytoniowego obejmują bowiem cały świat. W aktywne obchody tego dnia zaangażowana jest nie tylko społeczność i środki masowego przekazu, ale także liczne i różnorodne organizacje, instytucje, firmy. Tego typu współpraca przyczynia się do większego rozgłosu dla organizowanych akcji, dzięki czemu zwiększa się szansa efektywnego oddziaływania i trafienia przekazu do świadomości najbardziej zainteresowanych.
Jak jednak przedstawia się geneza tego dnia?

Inicjatorem pierwszego Dnia Rzucania Palenia był amerykański dziennikarz, Lynn Smith, który w 1974 roku wystąpił na łamach swojej gazety z propozycją ustalenia takiego dnia bez papierosa. Akcja, zorganizowana w stanie California przyniosła sukces w postaci 150 tys. palaczy, którzy tego dnia postanowili obejść się bez zapalenia papierosa. Wydarzenie to stało się bezpośrednim impulsem dla Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem do ustanowienia trzeciego czwartku listopada Dniem Rzucania Palenia. W Polsce dzień ten obchodzi się od 1991 roku.
Światowy Dzień Rzucania Palenia postawić należy obok wszelkich innych aktywności, mających za cel uświadomienie niekorzystnych skutków niszczącego nasze zdrowie nałogu. Znajdują się wśród nich przykładowo praktyka umieszczania informacji czy makabrycznych zdjęć ze skutkami, jakie niesie ze sobą palenie tytoniu. Praktyka jednak pokazuje, że oddziałują one w znikomym stopniu. Najważniejsze jest bowiem wewnętrzne nastawienie do chęci rzucenia nałogu. A ono wynikać musi z pełnej świadomości wagi problemu. Niestety w wielu przypadkach świadomość taką wypracować można wyłącznie, kiedy bywa już za późno na działania profilaktyczne. Dzień Rzucania Palenia zapobiec ma właśnie tego typu sytuacjom.