Obchody Dnia Nauczyciela

dzien nauczycielaSkąd wziął się zwyczaj obchodów tego dnia z pompą? Szukając śladów genezy Dnia Nauczyciela  należy sięgnąć aż do 14 października 1773 roku. Wtedy bowiem właśnie, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, utworzona została Komisja Edukacji Narodowej. O doniosłości tego wydarzenia świadczy najlepiej fakt, że była ona pierwszą w całej ówczesnej Europie władzą oświatową, porównywalną do współczesnego ministerstwa oświaty publicznej.

Na pamiątkę wymienionego wydarzenia, w dniu 27 kwietnia 1972 roku, na mocy ustawy Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972r. Nr 16, poz. 114), ustanowiono Dzień Edukacji Narodowej jako polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Dziesięć lat później, mocą innej ustawy: Karta Nauczyciela święto to przemianowano na Dzień Edukacji Narodowej. Jak wyglądają obchodzi święta nauczycieli?

Mocą tej samej ustawy dzień ten uznany został za święto wszystkich pracowników oświaty. Uzmysławiając sobie genezę ustanowienia święta, znanego pod zwyczajową i uproszczona nazwą Dnia Nauczyciela, nie można nie wspomnieć o roku 1957, kiedy to w Warszawie, podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej, zorganizowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, ustalono datę 20 listopada za Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela.

Obchody Dnia Nauczyciela nie są tradycją przynależną wyłącznie naszemu państwu, w większości krajów wyznaczono jeden taki dzień w roku, w którym przypada święto nauczycieli.
Niezależnie od tego, czy ma on charakter oficjalny, czy bardziej zwyczajowy, nieodłącznie powiązany jest, przynajmniej w odniesieniu do polskich realiów, z lokalnymi wydarzeniami. W tym ustawowo wolnym od zajęć dydaktycznych dniu odbywają się najczęściej uroczyste wręczenia nagród i odznaczeń dla zasłużonych na polu działalności oświatowej, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym, gdzie odznaczenia i nagrody dla nauczycieli wręczane bywają na uroczystych galach przez kuratorów oświaty.

Nauczyciele mają swoje święto w większości państw na świecie m.in.:

 •     Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy),
 •     Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento),
 •     Brazylia – 15 października,
 •     Chiny – 10 września,
 •     Czechy – 28 marca,
 •     Hiszpania – 27 listopada,
 •     Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan),
 •     Malezja – 16 maja,
 •     Meksyk – 15 maja,
 •     Rosja – 5 października,
 •     Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza),
 •     Turcja – 24 listopada,
 •     Ukraina – pierwsza niedziela października.

Do zwyczajów związanych z obchodem Święta Nauczyciela należą także akademie organizowane na szczeblu szkolnym, połączone najczęściej ze słowno-muzyczną oprawą i występami uczniów. Tradycyjnie od lat w tym dniu uczniowie, w podziękowaniu za trud wychowawczy i dbałość wychowawców o prawidłowy przebieg ścieżki edukacyjnej uczniów, wręczają swoim nauczycielom drobne prezenty słodkie prezenty w podziękowaniu za trud, tradycyjne kwiaty, kosze różności.

Dodaj komentarz