Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

niepełnosprawny w pracyMiędzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (International Day of Persons with Disabilities) to święto ustanowione przez ONZ w 1992 r. i obchodzone co roku 3 grudnia. Ten specjalny dzień pomaga w nagłaśnianiu i podkreślaniu problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne.

Cel święta

Głównymi celami ustanowienia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych były: zwiększenie świadomości społecznej odnośnie niepełnosprawności, promowanie integracji osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (w aspekcie politycznym, społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, gospodarczym itd.) i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji osób z ograniczeniami w prawidłowym funkcjonowaniu.

Dlaczego niepełnosprawni są tak ważni?

W naszym kraju mieszka obecnie według statystyk około 5,5 mln niepełnosprawnych. To bardzo dużo. Jest chyba rzeczą oczywistą, że ci wszyscy ludzie muszą mieć (tak, jak zdrowi mieszkańcy) prawo do wolności, bezpieczeństwa, edukacji, swobody poruszania się, dostępu do kultury, polityki itd. Żeby jednak im to zapewnić, trzeba te różnorakie aspekty życia odpowiednio przystosować do możliwości i potrzeb niepełnosprawnych, stworzyć im warunki, w jakich ich prawa mogą być realizowane. Od stanu idealnego, w którym niepełnosprawni mieliby całkowicie równy ze zdrowymi dostęp do wszystkiego, co wyżej wymienione, dzielą nas prawie lata świetlne, ale między innymi dzięki kampaniom informacyjnym (np. w dni takie, jak 3 grudnia) rzeczywistość zmienia się wciąż na lepsze.

Dlaczego akurat Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych?

Istnieje dziesiątki (a nawet setki) specjalnych dni poświęconych osobom niepełnosprawnym i chorym (np. 21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa, czwarta niedziela września – Międzynarodowy Dzień Głuchego, 15 października – Międzynarodowy Dzień Białej Laski, 22 października – Międzynarodowy Dzień Osób Jąkających się itp.), warto jednak skupić się na 3 grudnia, ponieważ data ta łączy ludzi ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności i z tego też wynika jej siła docierania i oddziaływania. Wiadomo bowiem, że zwykle skuteczniejsze są działania solidarne, wspólnotowe.