Kiedy następuje zmiana czasu na zimowy?

zmiana czasuSą takie dwie daty w ciągu roku, kiedy mamy wpływ na czas. Chodzi oczywiście o ostatni weekend marca, kiedy odbywa się zmiana czasu z zimowego na letni oraz o ostatni weekend października, kiedy mamy możliwość dłuższej drzemki, co związane jest ze zmianą czasu z letniego na zimowy. Zmiana ta polega na przestawieniu wskazań zegarów z godziny 3. 00 na godzinę 2.00. Zyskana w ten sposób dodatkowa godzina pochodzi z doby marcowej, która, ze względu na zmianę z godziny 2. 00 na godzinę 3.00, trwała tylko 23 godziny.
Wśród głównych powodów zmiany czasu wymienić trzeba aspekt efektywnego wykorzystywania światła dziennego, pochodzącego z naturalnego źródła, jakim jest światło słoneczne.

Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza latem, kiedy godzina przesunięta do przodu gwarantować może zyskanie większej ilości czasu w okresie, w którym nasza aktywność jest większa ze względu na dłuższy czas docierania światła słonecznego.
Jaka jest jednak geneza zmiany czasu i od kiedy praktykuje się ten zwyczaj? Poza Islandią, Rosją i Białorusią, we wszystkich krajach europejskich zmiana czasu jest zjawiskiem powszechnym. Wszystko rozpoczęło się w roku 1907, kiedy Brytyjczyk, William Willet wydał broszurę „Waste of Daylight”. Mimo iż zaproponowane przez niego projekty nie przyjęły się wówczas w brytyjskim rządzie, proces myślenia o zmianach w tym temacie został rozpoczęty. Trzeba wymienić tutaj także wcześniejsze pomysły Benjamina Franklina, który wspominał o potrzebie stosowania czasu letniego, jednak postulat ten opierał się na humorystycznej wymowie artykułu, dlatego został zbagatelizowany. Pośród państw europejskich, jako pierwsi zmianę czasu wprowadzili Niemcy. Miało to miejsce 30 kwietnia 1916 roku. Dwa lata później ten sam zwyczaj przyjęli Brytyjczycy.
Pierwszą zmianę czasu w naszym kraju wprowadzono w okresie międzywojennym. Obowiązywała też w okresie okupacji i hitlerowskiej. Później z pewnymi przerwami do 1964 roku i nieustannie od 1977. Nie zawsze jednak zmiany odbywały się w ostatnie weekendy marca i października, jak ma to miejsce obecnie.
Zmiana czasu z letniego na zimowy zazwyczaj kojarzona jest z możliwością dłuższego snu, dlatego bywa w powszechnym przekonaniu tak optymistycznie przyjmowana. Trzeba też wspomnieć o kosztowności przeprowadzanych zmian i kłopotach z tego faktu wynikających, przykładowo w transporcie kolejowym. W przypadku zmiany, o której mowa, czyli październikowej, związane jest to z koniecznością wydłużenia postoju w wybranym miejscu po to, aby dostosować kursowanie pociągu do nowego czasu.