Dzień Seniora

seniorzyW kalendarzu różnorodnych świąt, których celebrowanie stało się tradycją, na stałe zagościł Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka czy Dzień Babci i Dziadka. Mowa tutaj oczywiście wyłącznie o niektórych dniach ustanowionych jako uroczystości poświęcone naszym najbliższym, ponieważ trudno wymieniać wszystkie kategorie różnorodnych świąt. Oprócz dni ustanowionych jako uroczystości na cześć babć i dziadków mamy w kalendarzu również innego typu dni, poświęcone osobom dojrzałym i starszym, ponieważ nie każdy musi być babcią czy dziadkiem. Przypadający na dzień 14 listopada Światowy Dzień Seniora umieścić należy obok Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który celebruje się 1 października, oraz Światowego Dnia Praw Osób Starszych, ustanowionego na dzień 15 czerwca. W jakim celu ustanowiono te święta?
Wszystkim z wymienionych wyżej świąt przyświeca jeden cel główny, jakim jest zwrócenie uwagi na odpowiednie postrzeganie osób starszych. Zdarza się bowiem, i nie należy to do rzadkości, że osoby w podeszłym wieku bywają dyskryminowane, a waga ich głosu spychana na margines słyszalności. Dni takie, jak Dzień Seniora mają zwrócić uwagę na kształtowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie pożądanych postaw i zachowań wobec seniorów. Dzień taki służy także walce z powszechnymi praktykami wykluczania osób starszych.
Młode osoby rzadko podchodzą refleksyjnie do codzienności, a należy pamiętać, że młodość przemija wraz z czasem i w niedalekiej perspektywie każdego czeka czas starości. Dlatego szacunek wobec starszych jest jedną z fundamentalnych zasad, jakie powinny rządzić życiem w społeczności. Biorąc pod uwagę niepokojące nieco zmiany demograficzne i niski odsetek urodzeń, celebrowanie tych dni jest również zwiastunem pewnych zmian kształtu współczesnej rzeczywistości, w której osoby starsze pełnić będą ważną rolę. Proces starzenia się społeczeństw jest bowiem faktem.
Do tradycyjnych imprez organizowanych z racji obchodów Dnia Seniora zalicza się wydarzenia kulturalne, wystawy, spektakle i spotkania zorganizowane specjalnie z myślą o osobach starszych. Powszechne jest także uświadamianie młodszym wagi problemów, jakie dotykać mogą osoby starsze. Zwraca się zatem uwagę na ich prawo do opieki medycznej, problemy związane z naturalnym procesem wchodzenia w nową fazę życia. Do podejmowanych zagadnień zaliczyć można również podkreślanie wagi seniorów i ich praw do pełnego i czynnego udziału w życiu kulturalnym oraz ekonomicznym.