Dzień Listonosza i Doręczycieli przesyłek

Dzień ListonoszaW całym szeregu obchodów różnorodnych uroczystości, ustanowionych na pamiątkę czy to ważnych wydarzeń, czy związanych z chęcią podkreślenia wagi określonych dni, mało kto zdaje sobie sprawę, kiedy obchodzony bywa Dzień Listonosza. Pod tą zwyczajową nazwą, której obchody przypadają na 18 października kryje się jednak święto łącznościowca. Jest to zatem dzień ustanowiony jako symbol szacunku dla pracy nie tylko pracowników poczty, ale także osób, których praca związana jest z dbałością o prawidłowy przesył komunikatów od nadawców do odbiorców. Osiemnasty października jest także dniem informatyków i specjalistów od łączności.
Dzień łącznościowca ustalony został w dniu 18 października na pamiątkę wydarzenia z roku 1558 roku, kiedy to tego właśnie dnia król Zygmunt II August ustanowił regularne połączenie pocztowe pomiędzy Wenecją a Krakowem. Na mocy wydanego dokumentu, tzw. „Dekretu warszawskiego” ustanowiono stałą łączność między tymi dwoma miastami. Ta pierwsza w historii naszego kraju poczta miała charakter konny. Rozstawne konie kursowały na linii Kraków – Wenecja w wyznaczonych okresach. Wyznaczenie takiego kursu pocztowego miało swoje uzasadnienie w roli, jaką w owych czasach spełniała zarówno Polska, jak i Włochy, będące centrum życia kulturalnego i gospodarczego Europy w XVI wieku. Nad prawidłową organizacją przesyłek konnych i pracą gońców oraz kurierów czuwał dyrektor poczty, który dla swobodnego wypełniania swoich obowiązków otrzymał na własność dom w Krakowie.
Współczesne obchody tego dnia pocztowca mają na celu uzmysłowić nie tylko wagę pracy pracowników pocztowych i telekomunikacyjnych, ale zwrócić przede wszystkim uwagę na rangę wartości, jaką jest sprawna i szybka komunikacja. Obecnie, kiedy kontakt z najbliższymi, którzy mieszkają nieraz na przeciwległych półkulach, jest ułatwiony ze względu na zdobycze techniki, często zapominamy o tym, że jeszcze nie tak dawno, bo zaledwie kilkadziesiąt lat temu nie do pomyślenia była możliwość rozmowy międzynarodowej w wybranej przez nas porze. Przesył informacji wymagał natomiast cierpliwości i czasu. Było to sprawą zupełnie naturalną i uzależnioną przez bariery przestrzenne.
W dobie powszechnej dostępności do informacji często nie zdajemy sobie sprawy, że za prawidłowym działaniem przekaźników, dzięki którym możemy kontaktować się z innymi, stoi zazwyczaj ciężka praca osób, które czuwają nad usprawnianiem narzędzi służących przesyłaniu komunikatów przez internet.