Dzień chorych na cukrzycę

diabetykWśród wielu świąt ustanowionych w celach głównie profilaktycznych i mających na celu zwrócenie uwagi opinii społecznej i społeczeństwa na nurtujące problemy, do szczególnie ważnych należą te z kręgu zdrowotnego. O konieczności wyrobienia sobie nawyków zdrowego stylu życia przypominać zatem mogą Dzień Walki z Otyłością, obchodzony 24 października, Dzień Rzucania Palenia Tytoniu czy właśnie Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, który obchodzi się 14 listopada.
Wagę problemu, jaki stanowi cukrzyca potwierdzają statystyki medyczne. Zgodnie z danymi, odsetek chorych na cukrzycę może wynosić w naszym kraju nawet 6 mln, z czego leczeniu poddaje się zaledwie połowa spośród chorych z tego względu, że są oni nieświadomi własnej choroby. Zyskaniu takiej świadomości, zwróceniu uwagi na niepokojące objawy, które powinny być impulsem do poddania się badaniom profilaktycznym, służy właśnie Światowy dzień Walki z Cukrzycą.
Choroby tej nie można bagatelizować i zdać sobie sprawę z tego, że cukrzyca wcale nie musi mieć podłoża wyłącznie genetycznego. Z tego względu profilaktyka wskazana jest dla każdego, a nie wyłącznie dla osób spokrewnionych z diabetykiem. Jest to bowiem jedna z uciążliwych i niebezpiecznych chorób cywilizacyjnych. Wiąże się przede wszystkim z nieprawidłową dietą, obfitującą w wysokoprzetworzone półprodukty oraz brakiem aktywności fizycznej i stresem. W sensie medycznym jest ona chorobą metabolizmu spowodowaną wysokim poziomem glukozy we krwi w wyniku niedoboru insuliny. Ten wytwarzany przez trzustkę hormon reguluje bowiem prawidłowość przemiany materii.
Do podstaw profilaktyki cukrzycy należą w głównej mierze, poza zmianą stylu życia, badania poziomu glukozy, które zaleca się wykonywać co pół roku. Pozwalają one wykryć niebezpieczeństwo choroby jeszcze przed pojawieniem się realnego zagrożenia. Sygnałem, który zmusić powinien do wizyty u diabetologa jest przekroczenie stężenia 126mg/dl. Wartość ta dotyczy stężenia mierzonego na czczo.
Zyskanie wiedzy na temat możliwych powikłań chorobowych wynikających z tego przewlekłego i dotykającego coraz większą liczbę osób schorzenia, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, może wypromować postawę pożądaną. Dzień Walki z Cukrzycą ma zatem na celu nie tylko popularyzację wiedzy związanej z tą jednostką chorobową, ale również wskazanie dróg leczenia i rzetelną edukację diabetologiczną.