Barbórkowe obyczaje

górnicyPonieważ święta Barbara jest patronką górników, w dniu imienin Basi obchodzone jest także ich Święto. Jest to oczywiście Barbórka. Górnicy traktują je bardzo poważnie i co roku nadają mu określony porządek. Obchody Dnia Górnika rozpoczynają się uroczystą mszą świętą. Już na niej wszyscy ubrani są w galowe mundury górnicze. Msza odprawiana jest w intencji bezpiecznej pracy pod ziemią. Wspominana jest także patronka górników – święta Barbara. Przyjęła on chrzest wbrew woli swojego ojca i uciekając przed jego gniewem znalazła schronienie w podziemnej jaskini. Dlatego teraz opiekuje się wszystkimi, którzy właśnie pod ziemią pracują. Górnicy wierzą, że pomogła już niejednemu z nich w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Jaki jest harmonogram działań w Dniu Górnika?

Po mszy następuje pochód, podczas którego bardzo ważną rolę odgrywa orkiestra górnicza. Wszyscy maszerują w takt głównego bębna. Poza tym większość muzyków gra na instrumentach dętych. W ten sposób parada górników dochodzi do miejsca, gdzie ma się odbyć akademia. Podczas tej części uroczystości zasłużeni górnicy otrzymują medale i odznaczenia, a także symboliczne szable. Następnie składane są życzenia z okazji Dnia Górnika. Pochodzą one od władz miasta, firm współpracujących z kopalnią, studentów, młodzieży i dzieci. Kolejny punkt programu to występy i koncerty.

Ważnym elementem świętowania Barbórki są tak zwane karczmy piwne. Inaczej zwane są one spotkaniami gwarków i nawiązują do odbywających się kiedyś co roku zebrań udziałowców kopalni. Obecnie spotkanie takie rozpoczyna się odśpiewaniem hymny górniczego. Potem biesiadnicy siadają przy dwóch ławach, zwanych tablicami. Podział odbywa się według wieku i stażu pracy. Górnicy popijając piwo śpiewają, rozmawiają, jedzą oraz dowcipkują. Mają tu także miejsce skoki przez skórę.

W ten sposób przyjmowani są do społeczności górniczej młodzi adepci. Po wykonaniu skoku są oni opasani skórą oraz dotknięci szablą w ramię. Od tej pory mogę się czuć już w pełni górnikami i uczestniczyć w Barbórce oaz karczmach piwnych. Obchody Dnia Górnika to także spotkania gwarków, podczas których sprawdzany jest też mundur galowy każdego z górnikowi. Jeżeli cokolwiek jest źle założone, musi on wypić piwo z solą.

Wygląd tego munduru nawiązuje do dawnych strojów roboczych górników. Czapka ma przypominać noszony kiedyś hełm ochronny. Pióropusz to symbol miotełki, którą górnicy wymiatali drobiny skał. Pelerynka odnosi się do peleryny z kapturem, która chroniła przed wodą kapiącą ze skał. Natomiast zakładki na rękawach i piersiach przypominają o tych, za którymi górnicy trzymali kiedyś lont i krzesiwo.